Dlaczego tak bardzo warto spacerować?

Nie chorowałam a moje dzieci chorowały stosownie do pory roku. Siedziałam w domu i sprawdzałam prognozę jakości powietrza w województwie śląskim. 30.03.2018 r. Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach ogłosił, że jakość powietrza na obszarze północnym, bielsko – cieszyńskim i w Bielsku- Białej była dobra, warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, natomiast w pozostałej części województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego umiarkowana. W samej Częstochowie wskaźnik jakości powietrza był umiarkowany. Oznacza to, że jakość powietrza była akceptowalna i tylko w szczególnych przypadkach (osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci) może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jednak zimą jakość powietrza częściej była zła albo bardzo zła. Komunikaty głosiły, aby unikać przebywania na wolnym powietrzu lub ograniczyć go do minimum. Ograniczałam więc swoją aktywność jak tylko mogłam.

Co nas truje? Przede wszystkim pył zawieszony PM10 i PM 2,5. Jego główne źródło pochodzi z procesów spalania. Przedostając się do płuc może powodować zapalenie górnych dróg oddechowych, alergię, astmę a nawet nowotwór płuc. Jednymi z najgroźniejszych zanieczyszczeń atmosfery są tlenki azotu NOx. Oddziałują niekorzystnie na człowieka a w reakcji z wodą tworzą kwaśne deszcze. Inne substancje, które, negatywnie oddziałują na człowieka i środowisko to: tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, ozon O3, benzen C6H6, benzo(a)piren B(a)P, ołów Pb, arsen As, kadm Cd i rtęć Hg.

Metody ograniczenia Nie spalaj odpadów, wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy, używaj dobrej jakości paliwa i korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru. Już dawno wielkie fabryki przestały być największymi trucicielami powietrza. Obecnie największym zagrożeniem stały się indywidualne domostwa i komunikacja samochodowa.

Gdzie szukać? Adresy stron, z których korzystam to www.katowice.wios.gov.pl oraz www.powietrze.katowice.wios.gov.pl. Każde województwo ma swój inspektorat, który zamieszcza informacje o jakości powietrza. Przyszła wiosna i zaczęłam znów spacerować. Na dalsze trasy zabieram rower.